Gastschutters

Leden van andere verenigingen die tevens lid zijn van de Nederlandse Handboog Bond of een andere landelijke organisatie die erkend is door World Archery of IFAA kunnen als gastschutter van onze accommodatie gebruik maken tijdens onze reguliere openingstijden.

Men kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • € 5,– per keer;
  • € 20,– voor een 5-rittenkaart;
  • € 45,– voor een 3-maandenkaart.

Het is bij HKS mogelijk met “pin” te betalen.

De kosten voor de 3-maandenkaart kan eventueel worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester. Het betreffende rekeningnummer is op de kaart vermeld.

Voor nadere informatie: mail naar >.