Gastschutters

Leden van andere verenigingen die tevens lid zijn van de Nederlandse Handboog Bond kunnen als gastschutter van onze accommodatie gebruik maken tijdens onze reguliere openingstijden.

Men kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • € 5,– per keer;
  • € 20,– voor een 5-rittenkaart;
  • € 45,– voor een 3-maandenkaart;
  • € 85,– voor een 6-maandenkaart.

De kosten  ‘per keer’ en de ‘5-rittenkaart dienen contant aan de bar te worden voldaan.

Het is bij HKS niet mogelijk met “pin” te betalen.

De kosten voor de 3- en 6-maandenkaart kunnen worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester. Het betreffende rekeningnummer is op de kaart vermeld.

Voor nadere informatie: mail naar .