HKS Zoetermeer
Handboogschieten sinds 1977

Nieuwe coronamaatregelen

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel uit de media zult hebben meegekregen, heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Voor ons als HKS Zoetermeer zijn de belangrijkste van die maatregelen:

  1. De kantine moet gesloten zijn.
  2. Er mogen nietméérdan 30 personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.

Zolang we nog niet weten wat precies onder “een ruimte” wordt verstaan, moeten we ervan uitgaan dat 30 personen het maximum is dat in de gehele accommodatie aanwezig mag zijn.

Daarom hanteren wij met ingang van dinsdag 29 september 2020 een kaartjessysteem.

Wie binnenkomt registreert zich zoals nu al het geval is en ontvangt een genummerd kaartje. Daarvan hebben we er 30. Wanneer het laatste kaartje is uitgegeven kan de volgende persoon die komt niet naar binnen en zal óf buiten moeten wachten tot iemand anders van binnen naar huis gaat, óf zelf naar huis moeten gaan.

Wie van binnen naar huis gaat levert het kaartje in zodat een wachtend iemand naar binnen kan.

Dit is geen sympathiek systeem, maar op dit moment de enige manier waarop we kunnen proberen zoveel mogelijk (aspirant)leden de kans te geven om te schieten.

Ben je gewend om vroeg te komen schieten? Kom dan zo mogelijk wat extra vroeg. Ben je gewend wat later te komen, probeer dan je aankomsttijd nog iets te verleggen. Hoe meer spreiding, hoe meer mensen kunnen schieten!

Zodra we dit systeem kunnen afschaffen zullen we dat zeker doen. Tot zo lang rekenen we op ieders medewerking!

  • Deel dit artikel: