HKS Zoetermeer
Handboogschieten sinds 1977

Jeugdtrainingen in vakantiemodus

Naar aanleiding van de meest recente COVID-19-maatregelen is er vandaag een nieuwe risico-afweging gemaakt voor wat betreft de jeugdtrainingen.

Hoewel het maximum aantal personen binnen niet geldt voor sportverenigingen, en we vanaf het begin de jeugdtraining onder een solide corona-regime hebben opgezet, blijkt dat, nu de training weer volledig binnen is, voor onze jeugdtrainers de 1,5 meter-regel veelvuldig in het gedrang komt.

Omdat training/instructie bij het schieten meestal gepaard gaat met beperkte afstand tussen trainer en leerlingen, en het gebruik van mondmaskers voor hen effectief en veilig trainen in de weg staat, hebben de jeugdtrainers, om zichzelf en anderen te beschermen, besloten om volgens de vakantieregeling te gaan werken.

Zij hebben deze beslissing gedeeld met het bestuur, die het standpunt van de trainers onderschrijft.

Dit betekent dat er tot nader order op de zaterdagochtenden geen formele georganiseerde jeugdtraining zal plaatsvinden.

Wel kan er door de jeugd vrij getraind worden. Ter borging van de veiligheid is er een enkele trainer aanwezig in de schiethal.

Bovenstaande leidt tot de volgende zaterdagopening van de accommodatie;

Zaterdagen van 10:00 – 13:00 uur vrije training voor JEUGD (er is toezicht op de baan);

Zaterdagen van 13:00 tot 16:00 uur vrije training voor iedereen (jeugd/volwassenen).

De volgende zaterdagen kan er in de middag niet vrij worden getraind i.v.m. de wintercompetitie;

17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december.

 

Zodra de situatie wijzigt, zal er met en door de trainers opnieuw een afweging worden gemaakt met daarbij behorende extra maatregelen of versoepelingen.

  • Deel dit artikel: